Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

poslat zprávu
poslat zprávu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Adresa Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2
949 01 Nitra

Pobočky Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Kontakt Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Intermet:
Email: dekfapz@uniag.sk
Telefon: 037 / 641 47 37, 037 / 641 55 14, 037 / 641 54 96, 037 / 641 55 24, 037 / 641 55 11, 037 / 641 57 29
FAX: 037 / 741 26 26, 037 / 741 14 51, 037 / 641 53 87, 037 / 651 15 89, 037 / 653 15 22
doc. Ing. Anna Trakovická CSc.
037 / 641 55 14
Anna.Trakovicka@uniag.sk
Eva Sabová, študijné oddelenie
037 / 641 55 43
Eva.Sabova@uniag.sk
Ing. Helena Bojdová, študijné oddelenie
037 / 641 55 43
Helena.Bojdova@uniag.sk
Bc. Renáta Dvončová, študijné oddelenie
037 / 641 55 23
Renata.Dvoncova@uniag.sk
Ing. Marta Solčanská, študijné oddelenie
037 / 641 55 23
Marta.Solcanska@uniag.sk
Ing. Peter Magdolen, referát informačných technológií
037 / 641 48 69
Peter.Magdolen@uniag.sk
Veronika Kováčová, oddelenie vedecko-výskumné a zahraničných vzťahov
037 / 641 53 85
Veronika.Kovacova@uniag.sk
Ing. Katarína Gurčíková, študijné oddelenie
037 / 641 53 84
Katarina.Gurcikova@uniag.sk
Katarína Hanáková, študijné oddelenie
037 / 641 53 84
Katarina.Hanakova@uniag.sk
Ing. Ľubomíra Pajtášová, sekretariát dekana
037 / 641 55 24
Lubomira.Pajtasova@uniag.sk
Bc. Zuzana Gálová, tajomníčka
037 / 641 53 82
Zuzana.Angelovicova@uniag.sk
prof. Ing. Mária Angelovičová CSc., predsedníčka senáta
037 / 641 58 05
Maria.Angelovicova@uniag.sk
doc. Ing. Helena Frančáková CSc., prodekanka
037 / 641 43 11
Helena.Francakova@uniag.sk
prof. RNDr. Zdenka Gálová CSc., prodekanka
037 / 641 45 96
Zdenka.Galova@uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Kováčik PhD., prodekan
037 / 641 42 87
Jaroslav.Kovacik@uniag.sk
prof. Ing. Jozef Bulla DrSc., dekan
037 / 641 53 81
Jozef.Bulla@uniag.sk
PaedDr. Irena Felixová, prodekanka pre výchovno – vzdelávaciu činnosť

Irena.Felixova@fem.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Helena Horská, prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou

Elena.Horska@fem.uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Gurčík CSc., prvý prodekan

Lubomir.Gurcik@fem.uniag.sk
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik PhD., dekan fakulty

Peter.Bielik@fem.uniag.sk
Zita Bírová, referát pre druhý stupeň štúdia - externé štúdium
037 / 641 51 25
Zita.Birova@fem.uniag.sk
Ružena Haladejová, referát pre prvý stupeň štúdia - externé štúdium
037 / 641 51 77
Ruzena.Haladejova@fem.uniag.sk
Iveta Bradáčová, referát pre prvý a druhý stupeň štúdia - denné štúdium
037 / 641 51 77
Iveta.Bradacova@fem.uniag.sk
Ing. Anna Božíková, referát pre prvý a druhý stupeň štúdia - denné štúdium
037 / 641 51 25
Anna.Bozikova@fem.uniag.sk
Ing. Erika Šindlerová, referát pre vedu a výskum
037 / 641 51 72
Erika.Sindlerova@fem.uniag.sk
PhDr. Viola Psotová, referát pre vedu a výskum
037 / 641 52 70
Viola.Psotova@fem.uniag.sk
Gabriela Bernáthová, podateľňa
037 / 641 51 55
Gabriela.Bernathova@fem.uniag.sk
Dagmar Jardanovová, sekretariát
037 / 641 55 11
Dagmar.Jordanovova@fem.uniag.sk
Ing. Izabela Adamičková, tajomníčka fakulty
037 / 641 51 70
Izabela.Adamickova@fem.uniag.sk
prof. Ing. Dušan Húska PhD., prodekan pre rozvoj fakulty
037 / 641 52 33
Dusan.Huska@uniag.sk
Ing. Hana Kalužáková
037 / 641 57 61
Hana.Kaluzakova@uniag.sk
doc. JUDr. Eleonóra Marišová PhD., Prodekanka pre zahraničné vzťahy
037 / 641 57 61
Eleonora.Marisova@uniag.sk
Valéria Magáthová, referentka vedecko - výskumného oddelenia
037 / 641 57 48
Valeria.Magathova@uniag.sk
Ing. Pavol Schwarcz PhD., Prodekan pre vedu a výskum
037 / 641 57 61
Pavol.Schwarcz@uniag.sk
Monika Gejdošová, referentka výchovno - vzdelávacieho oddelenia
037 / 641 57 57
Monika.Gajdosova@uniag.sk
Bc. Monika Čuláková, referentka výchovno - vzdelávacieho oddelenia
037 / 641 57 57
Monika.Culakova@uniag.sk
Ing. Jana Jarábková PhD., Prodekanka pre vzdelávanie
037 / 641 57 57
Jana.Jarabkova@uniag.sk
Terézia Výberčiová, podateľňa
037 / 641 57 12
Zdenka Klučárová, sekretárka
037 / 641 57 29
Zdenka.Klucarova@uniag.sk
Ing. Oľga Roháčiková PhD., tajomníčka
037 / 641 57 18
Olga.Rohacikova@uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová PhD., dekanka
037 / 641 57 30
Anna.Bandlerova@uniag.sk

Zařazeno v kategoriích

Produkty a služby v CzechTrade

Ubytování český krumlov Ubytování český krumlov
Nabízíme ubytování v HOTELU ARCADIE Český Krumlov. Jedná se o ubytování v ...

Firemní akce Firemní akce
Hotel MAS je ideálním místem pro firemní akce, semináře, kongresy. V roce 2005 ...

SlovakiaTrade > Obchodní služby > Vzdělávání a školení > University > Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre